John Chr. Jørgensen Det danske anmelderis historie

129,00 DKK

1994 346 s. Fisker & Schou
Soft cover Brugt

Beskrivelse

Det danske anmelderis historie : den litterære anmeldelses opståen og udvikling 1720-1906.

Indhold: Filologisk forspil (Om begreberne anmeldelse, kritik og recension) ; En genre opstår (Litteraturanmeldelsen i 1700-tallets lærde tidender) ; Genren der voksede (Litteraturanmeldelsen som afhandling, satire og essay i 1800-tallets tidsskrifter) ; En genre blomstrer (Litteraturanmeldelsen i de første danske dagblade 1800-1847) ; Krudt og ukrudt (Litteraturanmeldelsen i idékampen og partipressen 1848-1905) ; Den store omplantning (Litteraturanmeldelsen i den cavlingske avis 1905-06) ; Metakritisk efterspil (Sammenfatning om anmelderhistorie, som genreforskning mellem presshistorie, kritikhistorie og litteraturhistorie)English summary: side 314-319