Den æstetiske revolution

119,00 DKK

2005 Modtryk 250 s.

Soft cover Brugt

Ikke på lager

Beskrivelse

Den æstetiske revolution.

I 1795 publicerede Friedrich Schiller sine berømte breve om Menneskets æstetiske opdragelse. Her udkaster han dels under inspiration fra Kant, dels under indtryk af, hvad han betragter som Den franske Revolutions mislykkede forsøg på at realisere de politiske frihedsidealer, ideen om en æstetisk opdragelse, der ikke alene vil afstedkomme en helt ny måde at føle og fornemme på, men i sidste ende føre til virkeliggørelsen af ‘det mest strålende af alle kunstværker’, nemlig etableringen af dét ‘fornuftens kongedømme’, som kan sikre menneskets fulde frihed. Den æstetiske opdragelse munder således ud i en æstetisk revolution.