C.D. Gautier Troens struktur

149,00 DKK

Det inderste i anglikansk tænkning
2007 380 s. Museum Tusculanum
Indbundet Ny

Kategori:

Beskrivelse

Hovedtemaet i denne bog er ´troen´ sådan som dette begreb blev gennemanalyseret af den anglikanske teolog Richard Hooker i en serie prædikener, han holdt i The Temple Church i London i 1585.

Hooker, der levede i Elizabeth-tidens England, er den første hos hvem en egentlig anglikansk, traditionsdannende teologi kommer til udtryk. Gennem sin teologiske tilgang rører han ved det inderste i anglikansk tænkning; også i hans prædikener om troen bliver dette synliggjort.

I Troens Struktur sammenholdes prædikerne med udsagn i Hookers senere produktion og med synspunkter hos Thomas Aquineren og Calvin, der begge indgår i Hookers tankeverden. Også Luthers forståelse af troen bliver inddraget på væsentlige områder.