Ralf Pittelkow Det personlige samfund

kr. 69.00

2001 248 s. L&R
Soft cover Brugt

Kategori: .

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Et portræt af den politiske tidsånd er en bog om politik, samfund og moral. Den beskriver, hvordan befolkningens syn på politik har ændret sig voldsomt. I takt med denne udvikling er der opstået en kløft mellem det politiske systems verden og borgernes verden.

Før i tiden drejede politik sig mest om økonomi og økonomisk fordeling mellem samfundsgrupperne. I dag kræver borgerne, at politik skal være i pagt med deres personlige værdier og moralbegreber. De lægger vægt på moralsk betonede politiske emner: menneskelig kontakt i velfærdssystemet, forbrydelse og straf, flygtninge og indvandrere, omgangen med naturen. De stiller krav til politikerne om åbenhed, troværdighed og vilje til at lytte.

Det politiske system har store problemer med at få skabt forbindelsen til den ny tidsånd. Hos befolkningen viser det sig i form af en ringe respekt for det politiske arbejde, en manglende tiltro til politik og især blandt de unge en stigende ligegyldighed over for det politiske i traditionel forstand.